TreePad Basishandleiding.

 
Copyright 1996 - 2002, Freebyte!
TreePad homepage: http://www.treepad.com

 

Introductie

TreePad is een krachtig en eenvoudig te gebruiken programma. Deze tekst, "Treepad Basishandleiding", is opgesteld voor de beginnende gebruiker. Hierin worden de basisfuncties van het TreePad programma besproken zoals het toevoegen, bewerken en verwijderen van gegevens.
Wanneer u  een gevorderde gebruiker bent en u beschikt over voldoende kennis van de Engelse taal kunt u deze handleiding overslaan en starten met het gebruik van het programma. In het TreePad programma is namelijk een volledige Engelstalige handleiding opgenomen waarin alle mogelijkheden van TreePad worden besproken. Open hiervoor vanuit TreePad het meegeleverde bestand manual.hjt. Wij wijzen u er op dat dit bestand uitsluitend kan worden geopend met het TreePad programma.

In deze basishandleiding worden Engelstalige benamingen en begrippen gebruikt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het Engelstalige TreePad programma. Natuurlijk worden deze begrippen, daar waar nodig, vertaald en toegelicht. Ter verduidelijking zijn de Engelstalige begrippen tussen aanhalingstekens (' ') geplaatst.

 

Treepad gebruiken

Om een idee te verkrijgen hoe TreePad werkt kunt u het programma opstarten en het bestand "manual.hjt" openen.
TreePad is opgebouwd uit een ' tree'-venster ('boomstructuur') aan de linkerzijde van het scherm en een 'article'-venster ('tekst') aan de rechterzijde van het scherm. Het 'article'-venster kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, hyperlinks, etc. Dit 'article'-venster is goed te vergelijken met een tekstverwerker of teksteditor. Het linkervenster, de 'tree', kan bestaan uit verschillende onderverdelingen genaamd 'nodes' . Hier kunnen we dus een vergelijk maken met een echte boom (de 'tree') die is voorzien van bladeren (de 'nodes'). Het linkervenster, de 'tree', kan bestaan uit grote aantallen 'nodes'.

Een ' node' kan een tekst bevatten. Wanneer u een 'node' selekteert in het linkervenster dan wordt de tekst van deze 'node' afgebeeld in het rechter 'article'-venster.
Wanneer u op het  "+ teken" van een 'node' klikt, dan wordt de onderverdeling ofwel 'sub tree' van deze 'node' afgebeeld. Deze 'sub tree' bestaat op zijn beurt ook weer uit ' nodes'. Kortom, een node kan niet alleen tekst maar ook weer andere 'nodes' bevatten.
Samengevat: wanneer u op een 'node' klikt wordt deze geselecteerd en de tekst van deze 'node' wordt afgebeeld in het rechter 'article'-venster. Wanneer u klikt op het "+ teken", afgebeeld voor de naam van de 'node', dan wordt de onderverdeling ofwel 'sub tree' van de 'node' afgebeeld. De 'nodes' van een 'subtree' worden ook wel 'child nodes' of 'kinderen' genoemd. Wanneer u klikt op het   '- teken' van een 'node' dan wordt de onderverdeling,  de 'sub tree' met 'child nodes', gesloten.

Treepad 'nodes' kunnen op eenvoudige wijze verplaatst, gewist, toegevoegd, bewerkt, gekopieerd, geknipt en geplakt worden. De tekst in het 'article'-venster kan worden bewerkt op exact dezelfde wijze als tekst in een standaard tekstverwerkingsprogramma.

Hoewel TreePad eenvoudig te bedienen is en werkt conform de Windows-standaard, worden de basisbewerkingen zoals verplaatsen, verwijderen en toevoegen van nodes, alsmede het bewerken van tekst hieronder in het kort besproken. 

Het tree venster.

Een 'node' toevoegen
* Met de muis: klik rechts op de tree met de muis, kies de optie 'Add node' in het popup menu. Hierna verschijnt de nieuwe 'node' en u kunt een naam voor de 'node' intoetsen. Na het intoetsen van de naam drukt u op de 'enter' toets.
* Met het toetsenbord: druk op de 'ins' toets.

Een 'node' verwijderen
* Met de muis (geadviseerd): klik rechts op de 'node' die u wilt verwijderen en kies de optie 'delete node' in het popup menu. Belangrijk: de node en de eventuele 'sub tree' met 'nodes' (ook wel 'child-nodes' of "kinderen" genoemd) wordt hiermee verwijderd!
* Met het toetsenbord: druk op de 'del' toets.

Wijzig de naam van een 'node'
* Met de muis (methode 1): selecteer een 'node' door er eenmaal op te klikken met de linker muistoets. Wacht nu even. Klik nu nogmaals op deze 'node'. Een cursor verschijnt in de 'node'-naam en u kunt de naam wijzigen. Na het wijzigen van de 'node'-naam drukt u op de 'enter' toets.
* Met de muis (methode 2): klik rechts op de 'node'-naam die u wilt wijzigen en kies de optie 'Edit node'. Een cursor verschijnt in de 'node'-naam en u kunt de naam wijzigen. Na het wijzigen van de 'node'-naam drukt u op de 'enter' toets.
* Met het toetsenbord: druk op functietoets F2

Open een 'node'
* Met de muis : klik op het "+ teken" dat is afgebeeld voor de naam van een 'node'. De 'node' wordt geopend en de 'subtree' met 'child nodes' wordt afgebeeld.
* Met het toetsenbord: selecteer de 'node' met de cursortoetsen en druk op de '+' toets op het numerieke deel (rechts) van uw toetsenbord.

Sluit een 'node'
* Met de muis: klik op het '-' teken dat is afgebeeld voor de naam van een 'node'.
* Met het toetsenbord: selecteer de node met de cursortoetsen en druk op de '-' toets op het numerieke deel (rechts) van uw toetsenbord.

Verplaats een 'node' (zodat deze 'node' een 'child node' (kind) wordt van een andere 'node')
Deze optie verplaatst de 'node' zodat deze een 'child node' (kind) wordt van de 'node' op de nieuwe locatie in de 'tree'.
* Met de muis: gebruik de sleeptechniek. Selecteer de 'node' die u wilt verplaatsen, blijf de linker muistoets indrukken en verplaats nu de 'node' naar de juiste bestemming (een andere 'node' in de 'tree') en laat de linkermuistoets los. De 'node' is nu verplaatst en is een 'child node' (kind) geworden van de 'node' die u hebt uitgekozen als bestemming. Let op: indien u een 'node' verplaatst wordt tevens een eventueel aanwezige 'subtree' van deze 'node' mee verplaatst naar de nieuwe locatie.

Verplaats een 'node' (zodat de 'node' een 'sibling' (broer/zus) wordt van een andere 'node')
Deze optie verplaatst de 'node' naar het zelfde niveau als de 'node' op de nieuwe locatie in de 'tree'. Het verschil met de hiervoor beschreven verplaatsoptie is dat de verplaatste 'node' nu op hetzelfde niveau in de 'tree' komt te staan als de 'node' waarnaar wordt verplaatst en dus niet een onderdeel (deel van de 'sub tree') wordt van de 'node' waarnaar wordt verplaatst. De verplaatste 'node' wordt dus niet een 'child node'  (kind) maar een 'sibling' (broer/zus).
* Met de muis: gebruik de sleeptechniek maar druk nu de 'shift' toets in tijdens het slepen. Let op: eerst de 'shift' toets indrukken en dan pas starten met verslepen.

Het 'article'-venster.

Gebruik van het 'article'-venster.
Het 'article'-venster is rechts opgenomen in het TreePad programma. Hier worden tekst, afbeeldingen en hyperlinks afgebeeld. Wanneer een 'node' wordt geselecteerd in het 'tree'-venster dan wordt de bijbehorende tekst in het rechter 'article'-venster afgebeeld. Indien eenmaal wordt geklikt in het 'article'-venster dan wordt dit venster actief en kan de tekst worden bewerkt. U kunt ook de toetscombinatie 'ctrl-tab' gebruiken om te wisselen tussen het 'tree'-venster en het 'article'-venster. Tip: wanneer u in het 'article'-venster op de rechter muistoets drukt verschijnt een submenu met veel handige opties die ook terug te vinden zijn in het hoofdmenu van TreePad.

Einde TreePad Basishandleiding.
NL vertaling: Norbert van der Aa